Sidst opdateret d. 15. januar 2024

Arter & GBIF

Om samarbejdet mellem Arter og den mest omfattende globale database over levende organismer og deres forekomst.

Man kan ikke sige Arter uden at sige GBIF (Global Biodiversity Information Facility). GBIF er en Internetbaseret portal, der rummer en samlet oversigt over Jordens organismer, deres slægtskab samt udbredelse. GBIF omfatter over 2,5 mia fund fra hele verden fordelt på mere end 2,5 mio arter.

GBIF er finansieret af verdens regeringer og har til formål ”at give enhver, hvor som helst, åben adgang til data om alle typer liv på Jorden”.

GBIF’s internationale hovedkontor har til huse på Statens Naturhistoriske Museum i København. Det samme gælder DanBIF, den danske gren af GBIF. En af DanBIF’s hovedopgaver er at indsamle datasæt over fund af dyr, planter, svampe m.v. og tilrette dem, så de kan indgå i den globale pulje. Blandt disse er datasættet over indmeldte fund på Arter.

Pr. 5.12.2023 omfatter GBIF:

  • 91.419 datasæt
  • 2.590.614.662 fund
  • 4.152.023 accepterede navne
  • 2.614.593 accepterede arter
  • 1.952.350 synonymer

Samtlige datasæt, der indgår på Arter, bliver hentet ind via GBIF. Omvendt bliver data fra Arter sendt til GBIF. Det gælder såvel taxonlisten (National checklist of all species occurring in Denmark) som listen over indmeldte fund på Arter (Species recordings from the Danish National portal Arter.dk).

Ud fra 105 ud af de over 90.000 datasæt fra hele verden, har GBIF bygget et taxonomisk træ, ”GBIF Backbone Taxonomy”. Taxonbasen, den taxonomiske rygrad bag Arter, er med i det fine selskab og bidrager fra en plads lidt over midten af listen med knap 2.000 navne - såvel accepterede navne som synonymer.

GBIF er ikke som sådan en autoritativ liste over navne og klassifikation, men det bedste bud på en international portal og database, der omfatter samtlige livsformer.

Når der oprettes et nyt taxon på Arter, tages der oftest udgangspunkt i GBIF. Er der et match på GBIF, tilføjes navnet, og med dette følger automatisk autor samt GBIF-ID. Der kan dog efterfølgende foretages mindre ændringer i såvel navnet som autor og årstal. Som udgangspunkt følges også klassifikationen på GBIF, men ligesom videnskabeligt navn og autor kan denne ændres, så den f.eks. følger  anbefalinger fra danske eksperter eller litteraturangivelser, hvor dette måtte ønskes.

Fra Artsbogen linkes der tilbage til GBIF via knappen "Se hos GBIF". Det skal dog pointeres, at dette link ikke i alle tilfælde svarer til den kobling, der findes fra GBIF til Arter. Via knappen bliver man ført til det pågældende taxons faktablad på GBIF, hvor bl.a. den globale udbredelse fremgår sammen med eventuelle billeder m.v. 

Se Hos GBIF2

 

Ikke alle taxa har GBIF-ID

Det skal også nævnes, at en række taxa på Arter ikke har noget GBIF-ID. Det kan f.eks. være taxa, som ikke genkendes af GBIF, såsom nedlagte eller tvivlsomme taxa fra gamle kilder, eller det kan være helt nybeskrevne arter, der endnu ikke findes på GBIF. Hertil kommer, at GBIF kun opererer med de overordnede taxonomiske niveauer (rige, række, klasse etc.) og ikke mellemliggende niveauer såsom overorden eller underfamilie.

Beslægtede emner