Sidst opdateret d. 11. januar 2024

ID’er og historik

Hvordan holdes der styr på navne og ændringer i Taxonbasen ?

ID'er

Alle taxa har et unikt Taxon-ID. Ja, rent faktisk har de to - både et 1-5 cifret nummer og et langt og komplekst ID, der refererer til den sidste del af internetadressen for et taxon i Artsbogen (f.eks. https://arter.dk/taxa/taxon/details/616dddf8-f785-ea11-aa77-501ac539d1ea). Førstnævnte ID fremgår af Artsbogen og kan ses øverst i venstre hjørne (se fig. 1).

Taxon ID

Fig. 1

Herudover har samtlige videnskabelige navne, såvel accepterede navn som synonymer, et Navne-ID, bestående af 1-5 cifre (se fig. 2). Dette ID er ikke umiddelbart synligt for almindelige brugere, kun for brugere med redigeringsadgang i Artsbogen.

Navne ID

 Fig. 2.

Samtlige videnskabelige navne er desuden så vidt muligt udstyret med et GBIF-ID – det gælder såvel accepterede navne som synonymer. Dette ID er, ligesom Navne-ID, ikke synligt for almindelige brugere. Det benyttes til at linke fra Arter tilbage til GBIF via knappen "Se hos GBIF" (se fig. 3). Bemærk at der kan være flere grunde til, at der ikke linkes tilbage til GBIF - eller at navnet og/eller udbredelsen på GBIF ikke stemmer overens med Arter [link til artikel].

NB: Danske navne har intet ID.

GBIF ID

Fig. 3.

Historik

Når et taxon føjes til Arter, angives det, hvem der har oprettet det og hvornår. På samme vis angives det, hvornår og af hvem den seneste ændring er foretaget. Oplysninger omkring oprettelse og seneste ændring er dog kun synlige for taxoneksperter og andre med redigeringsrettigheder i Artsbogen.
Der er desværre ikke på nuværende tidspunkt en decideret historik-funktion, så kun informationer omkring oprettelsen og den seneste ændring trackes.

Historik

Beslægtede emner