15 artikler

Artsbogen

Her finder du hjælp og vejledning til 'Artsbogen'

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Der findes arter – men også slægter, ordener og taxa

Få en hurtig introduktion til taxonomi og lær, hvordan alle organismer er inddelt, så det er lettere at holde styr på dem.

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Formgrupper – derfor bruges de på Arter

Nogle gange ligner forskellige arter hinanden meget, uden at de er i nær familie med hinanden. Formgrupper samler disse arter sammen, så du eksempelvis kan rapportere et fund af en trøffel, et havpattedyr eller en rovfugl.

Sidst opdateret d. 4. september 2023
Overordnede miljøer

Hvad står overordnede miljøer for?

Sidst opdateret d. 29. august 2023
Administrative lister over rødlistede arter, beskyttede arter, invasive arter m.v.

En lang række danske arter er beskyttet via nationale og internationale aftaler, love og bekendtgørelser. Mange arter er kommet til landet ved menneskets hjælp, og en del af disse udgør en trussel mod naturligt hjemmehørende arter. Se hvilke kategorier, der opereres med på Arter

Sidst opdateret d. 19. juni 2023
Småarter

Cirka hver fjerde danske planteart på Arter er ikke en rigtig art, men en såkaldt småart

Sidst opdateret d. 11. december 2020
Sådan får planter, svampe og dyr deres navne

Alt får et videnskabeligt navn på latin, og mange organismer får også et dansk navn.

Sidst opdateret d. 25. maj 2022
Danske folkenavne

Folkenavne i tusindvis

Sidst opdateret d. 14. september 2023
Standardtaxa: Koncept til mere overskuelige standardsøgninger

Begrebet standardtaxon er indført for at prioritere de mest oplagte taxa ved en standardsøgning på Arter.dk og for at gøre søgningen mere overskuelig for ikke mindst almindelige brugere.

Sidst opdateret d. 26. oktober 2022
Hvad er et dansk taxon ?

Et spørgsmål, der ikke findes et endegyldigt svar på

Sidst opdateret d. 20. februar 2023
Referencer i Artsbogen

Dokumentation af forekomst i Danmark

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Allearter.dk

Forløberen for Taxonbasen – den taxonomiske rygrad på Arter

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Oversigt over dansk biodiversitet

Allearter.dk - Statusrapport 2016

Sidst opdateret d. 21. februar 2023
Taxonbasen

Hvilke oplysninger indeholder Taxonbasen - den taxonomiske rygrad bag Arter ?

Sidst opdateret d. 31. august 2023
Artsbeskrivelser

Status over beskrivelser af arter og andre taxa

Sidst opdateret d. 20. februar 2023
ID’er og historik

Hvordan holdes der styr på navne og ændringer i Taxonbasen ?