Sidst opdateret d. 21. februar 2023

Taxonbasen

Hvilke oplysninger indeholder Taxonbasen - den taxonomiske rygrad bag Arter ?

Inde i maven på Arter ligger en database, der holder styr på navne, klassifikation, status og beskyttelse og meget mere. Dens navn er Taxonbasen. Et taxon (flertal taxa) er en systematisk enhed såsom art, underart, slægt, familie etc.

I tabellen nedenfor ses hvilke felter, der i skrivende stund (februar 2023) findes i Taxonbasen med links til uddybning af de enkelte kategorier.

Vedligeholdelsen af Taxonbasen er i grove træk en forlængelse af projektet Allearter.dk (2009-2021). Mange af problemstillingerne knyttet til arbejdet med Taxonbasen er beskrevet i en manual til Allearter.dk (Skipper, 2017 ).

Arbejdet med at opdatere databasen foregår på to måder – hhv. online via Artsbogen på Arter.dk og via eksport/import vha. Excel.
Typisk foretages mindre enkeltstående ændringer direkte på Arter, hvorimod mere omfattende ændringer foretages via Excel. Visse felter kan dog kun ændres direkte på Arter.dk. Det gælder primært videnskabeligt navn, klassifikation samt værdier knyttet til administrative lister.

Excel eksport/import er også meget velegnet ift. at få et overblik over eventuelle fejl og manglende informationer.

Arbejdet foretages pt. langt overvejende af en enkelt projekt-medarbejder. Enkelte taxoneksperter er ”lukket ind” i maskinrummet, men planen er på sigt, at flere får adgang og dermed mulighed for at opdatere de enkelte artsgrupper løbende.

Der kan være mange årsager til fejl i Taxonbasen. Det er imidlertid vigtigt at påpege, at mange fejl ikke er reelle fejl, men skyldes subjektive overvejelser afhængige af traditioner og tolkninger, personlige holdninger, tilgængelighed af oplysninger etc.

Nedenfor ses en oversigt over felter i Taxonbasen. * angiver felter, der kun kan ændres direkte via Arter. De øvrige kan desuden redigeres via Excel eksport/-import. For uddybning, klik på de respektive links.

KATEGORI FELTNAVN
Videnskabelige navne Videnskabeligt navn*
  Autor*
  Årstal for beskrivelse*
  Synonymer*
Danske navne Accepteret dansk navn
  Supplementært dansk navn
  Danske synonymer
Artsgrupper og formgrupper Artsgruppe
  Formgruppe
Forekomst i DK Dansk/ikke-dansk
  Herkomst
  Etablering
Nye danske arter Årstal for første danske fund
  Årstal for først erkendt
Standardtaxa Standardtaxa
Administrative lister Den Danske Rødliste*
  Fredningsbekendtgørelsen*
  Fuglebeskyttelsesdirektivet*
  Habitatdirektivet*
  Bern-konventionen*
  Bonn-konventionen*
  CITES*
  Øvrige*
  Nobanis*
  Invasive arter i Danmark*
  Invasive arter på EU-listen*
  Invasive arter på national liste*
Trofier Trofi
Overordnede miljøer Marin
  Brak
  Limnisk
  Terrestrisk
  Indendørs
Artsbeskrivelser Forfatter og dato
  Beskrivelse
  Forvekslingsmuligheder
  Biologi
  Levested
  Udbredelse
  Sjove fakta
Referencer Referencenavn
  Referenceår
  Referencetekst
Klassifikation Taxonrang*
  Rige*
  Rige_dk
  Række*
  Række_dk
  Underrække*
  Underrække_dk
  Overklasse*
  Overklasse_dk
  Klasse*
  Klasse_dk
  Underklasse*
  Underklasse_dk
  Infraklasse*
  Infraklasse_dk
  Overorden*
  Overorden_dk
  Orden*
  Orden_dk
  Underorden*
  Underorden_dk
  Infraorden*
  Infraorden_dk
  Overfamilie*
  Overfamilie_dk
  Familie*
  Familie_dk
  Underfamilie*
  Underfamilie_dk
  Tribus*
  Tribus_dk
  Slægt*
  Slægt_dk
  Sektion*
  Sektion_dk
  Undersektion*
  Undersektion_dk
  Art*
  Art_dk
  Underart*
  Underart_dk
  Varietet*
  Varietet_dk
  Superart*
  Superart_dk
ID'er GBIF-ID*
  ID*
  NavneId*
  TaxonId*
  ForælderTaxonId*
  Forælder-superart*
Tidsstempler m.v. Oprettelsesdato*
  Oprettet af*
  Seneste ændring*
  Senest ændret af*
Noter Noter