Sidst opdateret d. 25. september 2023
Flagermusenes økologi

Flagermusenes økologi

Sidst opdateret d. 25. september 2023
Flagermus-sonogrammer - hvad er de og hvordan ser de ud?

Få en oversigt over de elementer, man kigger på for at analysere sonogrammer af flagermusskrig. Læs også beskrivelser af de mest almindelige flagermusarters sonogrammer.

Sidst opdateret d. 25. september 2023
Flagermus: Hvilket udstyr skal jeg bruge?

Flagermus bestemmes i høj grad ned til art ud fra deres skrig. Læs her, hvilket udstyr eksperterne anbefaler til lydoptagelse og -analyse

Sidst opdateret d. 14. juli 2023
Infomateriale om Arter

Arter har produceret en række infoplakater og flyers. Se dem her.

Sidst opdateret d. 13. juli 2023
Bestemmelsesnøgle til krybdyr og padder

Supplér beskrivelserne på Arter med tegninger og kendetegn og kom nærmere en artsbestemmelse.

Sidst opdateret d. 23. juni 2023
Foreslå ny art på dine egne fund i Arters feltapp

Har du brug for at ændre art eller artsgruppe på et af dine egne fund, kan du foreslå en ny art på direkte på appen.

Sidst opdateret d. 13. juli 2023
Redigér dine egne fund i Arters feltapp

Opdager du, at dit fund ikke er placeret korrekt, eller vil du gerne udskifte eller tilføje fotos eller flere oplysninger om dit fund, er det muligt at redigere fundet direkte i appen.

Sidst opdateret d. 21. september 2023
Din brugermenu

I din brugermenu kan du få overblik over dine fund og ture, redigere dine oplysninger og få adgang til avancerede indstillinger samt meget mere, som du kan læse om i denne vejledning.

Sidst opdateret d. 12. juni 2023
Se fund på kort med heatmaps

Fund vises på kort ved hjælp af heatmaps, som du kan supplere med forskellige baggrundskort og kortlag samt indstillinger, der styrer tæthed, gennemsigtighed og tidsserier.

Sidst opdateret d. 14. september 2023
Søgning på Arter

Læs en kort introduktion til, hvordan du bruger søgefunktionen på Arter i topbjælken og i menuerne 'Fund', 'Bestem art' og 'Artsbogen'.

Sidst opdateret d. 25. april 2023
Jeg har glemt mit kodeord - hvordan kommer jeg videre?

Læs her, hvad du kan gøre, hvis du har glemt dit kodeord.

Sidst opdateret d. 13. september 2023
Min brugerkonto er låst - hvad skal jeg gøre?

Læs her, hvad du kan gøre, hvis du ikke kan logge ind på Arter, fordi din brugerkonto på Arter er blevet låst.

Sidst opdateret d. 3. juli 2023
Forsiden og menuerne på Arters webside

En kort gennemgang af, hvad du kan finde og gøre inde på de enkelte menuer på Arters webside.

Sidst opdateret d. 18. april 2023
Brug for hjælp? Kontakt Arters support

Har du spørgsmål eller kommentarer til Arter eller brug for hjælp til at få din konto låst op, kan du kontakte Arters support.

Sidst opdateret d. 14. april 2023
Find og se dine fund i Arters feltapp

Der er flere indgange, hvis du vil se dine fund eller finde et funds unikke ID via Arters feltapp.

Sidst opdateret d. 14. april 2023
Tag gode billeder af bjørnedyr

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af bjørnedyr

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af laver

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af laver

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af fisk

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af fisk

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af tang og alger

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af tang og alger

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af de mangebene

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af de mangebenede

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af edderkopper og mider

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af edderkopper og mider

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af øvrige dyr

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af øvrige dyr

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af krybdyr og padder

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af krybdyr og padder

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af pattedyr

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af pattedyr

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af svampe

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af svampe

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af mosser

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af mosser

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af fugle

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af fugle

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af insekter

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af insekter

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Tag gode billeder af planter

Tips til, hvordan du tager de bedste billeder af planter

Sidst opdateret d. 14. april 2023
Indsend fund til aktivitet

Når du indsender fund til en aktivitet, anbefaler vi, at du indsender fundet direkte fra aktiviteten, da mange aktiviteter efterspørger ekstra oplysninger om fundet. Læs her hvordan.

Sidst opdateret d. 14. april 2023
Udforsk aktuelle aktiviteter med Arters feltapp

Fra forsiden af Arters feltapp har du direkte adgang til aktuelle aktiviteter, som du kan følge og deltage i direkte fra appen, når du er ude i naturen.

Sidst opdateret d. 12. april 2023
Regler og vilkår for brug af ’Ekstra felter’ til aktiviteter

Før du tilføjer ekstra felter til en aktivitet, skal du være opmærksom på disse regler og vilkår.

Sidst opdateret d. 20. februar 2023
ID’er og historik

Hvordan holdes der styr på navne og ændringer i Taxonbasen ?

Sidst opdateret d. 21. september 2023
Upload flere fund via Excel-fil

Det kan være en tidskrævende opgave at lægge fund ind på Arter. Hvis du ligger inde med et større antal fund, kan Arter hjælpe dig med at indlæse dine fund, hvis du sender dem til os i en Excel-fil.

Sidst opdateret d. 31. august 2023
Artsbeskrivelser

Status over beskrivelser af arter og andre taxa

Sidst opdateret d. 31. marts 2023
Placering af fund

Nøjagtigheden for placeringen af dit fund er vigtig for den videnskabelige og forvaltningsmæssige værdi af dit fund

Sidst opdateret d. 29. august 2023
Artsgrupperne på Arter

Få et hurtigt overblik over de 12 artsgrupper, vi opererer med på Arter

Sidst opdateret d. 16. januar 2023
Fjermider – en overset organismegruppe i Danmark

Ca. 80 nye danske arter fundet på under to år

Sidst opdateret d. 31. august 2023
Atlasprojekter

Oversigt over danske atlasundersøgelser. Data fra flere af disse indgår allerede på Arter, og flere vil komme til i fremtiden.

Sidst opdateret d. 21. februar 2023
Taxonbasen

Hvilke oplysninger indeholder Taxonbasen - den taxonomiske rygrad bag Arter ?

Sidst opdateret d. 31. januar 2023
Få din forening oprettet på Arter

Sådan gør du, hvis du gerne vil have en forening oprettet på Arter

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Bøger om tæger og netvinger til download

Supplér beskrivelserne på Arter med flere billeder, generelle oplysninger, tabeller og meget mere.

Sidst opdateret d. 14. april 2023
Redigér artsnavn på fund

Sådan ændrer du artsnavnet på dit fund

Sidst opdateret d. 15. september 2023
Validering og artsbestemmelse af andres fund

Hjælp med at validere og artsbestemme andres fund

Sidst opdateret d. 14. april 2023
Mit fund er blevet gjort personligt - hvorfor?

Læs mere om personliggjorte fund her.

Sidst opdateret d. 14. april 2023
Jeg har fundet en art, der ikke er på Arter - hvem skal jeg kontakte?

Har du et ønske om at få oprettet en art, en slægt, en underart eller andet, som ikke findes på Arter, bedes du følge de her nævnte procedurer.

Sidst opdateret d. 4. maj 2023
Jeg kan ikke logge ind på min bruger på Arter - hvad kan jeg gøre?

Læs her, hvad du kan gøre, hvis du ikke kan logge ind på Arter - måske har du glemt at bekræfte din e-mail.

Sidst opdateret d. 28. august 2023
Opret dig som bruger på Arter

Se her hvilke trin du skal igennem, når du opretter dig som bruger på Arters webside Arter.dk.

Sidst opdateret d. 23. september 2022
Hvornår skal jeg anmelde et fund?

Læs her, hvornår man kan gøre brug af "Anmeld fund"-knappen.

Sidst opdateret d. 23. september 2022
Mit fund er sat på pause - hvorfor?

Artseksperterne, altså de brugere, som kan ekspertvalidere dine fund, kan sætte dit fund på pause, når de har brug for at få flere informationer for at kunne afgøre artsbestemmelsen.

Sidst opdateret d. 23. september 2022
Hvornår slettes fund og kommentarer fra Arter?

Hvornår slettes fund og kommentarer fra Arter?

Sidst opdateret d. 19. juni 2023
Småarter

Cirka hver fjerde danske planteart på Arter er ikke en rigtig art, men en såkaldt småart

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Allearter.dk

Forløberen for Taxonbasen – den taxonomiske rygrad på Arter

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Oversigt over dansk biodiversitet

Allearter.dk - Statusrapport 2016

Sidst opdateret d. 25. maj 2022
Danske folkenavne

Folkenavne i tusindvis

Sidst opdateret d. 31. august 2023
Levesteder

Oversigt over de levesteder, der benyttes på Arter

Sidst opdateret d. 20. februar 2023
Referencer i Artsbogen

Dokumentation af forekomst i Danmark

Sidst opdateret d. 14. september 2023
Standardtaxa: Koncept til mere overskuelige standardsøgninger

Begrebet standardtaxon er indført for at prioritere de mest oplagte taxa ved en standardsøgning på Arter.dk og for at gøre søgningen mere overskuelig for ikke mindst almindelige brugere.

Sidst opdateret d. 12. juni 2023
Kommunepolygoner

Vil du se, hvilke arter der findes i netop din kommune, så kig her. Hvert link indeholder en søgning på fund med et groft optegnet polygon.

Sidst opdateret d. 26. oktober 2022
Hvad er et dansk taxon ?

Et spørgsmål, der ikke findes et endegyldigt svar på

Sidst opdateret d. 13. juli 2023
Jeg har fundet en fejl i et eksternt datasæt på Arter - hvad kan jeg gøre?

Det sker, at Arters brugere finde fejl i de eksterne datasæt, der vises på Arter. Hvis det sker, har Arters support ingen mulighed for at slette eller rette fundene. Læs her, hvordan du kan indrapportere fejlen til det system, fundet stammer fra.

Sidst opdateret d. 29. august 2023
Administrative lister over rødlistede arter, beskyttede arter, invasive arter m.v.

En lang række danske arter er beskyttet via nationale og internationale aftaler, love og bekendtgørelser. Mange arter er kommet til landet ved menneskets hjælp, og en del af disse udgør en trussel mod naturligt hjemmehørende arter. Se hvilke kategorier, der opereres med på Arter

Sidst opdateret d. 4. september 2023
Overordnede miljøer

Hvad står overordnede miljøer for?

Sidst opdateret d. 12. april 2023
Opret og se noter i Arters feltapp

En noter er en slags kladde til dit fund, som du kan oprette, mens du er i felten, og gøre færdig, når du kommer hjem.

Sidst opdateret d. 12. april 2023
Genkend art via Arters feltapp

Funktionen 'Genkend art' kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du har fundet.

Sidst opdateret d. 14. april 2023
Hvad sker der med mit fund, hvis jeg har dårlig mobildækning?

Har du dårlig eller ingen mobildækning, så frygt ej. Du kan fortsat oprette nye fund. Læs her, hvad der sker med dit fund.

Sidst opdateret d. 27. juni 2023
Indsend fund via Arters feltapp

Læs her, hvilke trin du skal igennem, når du vil indsende et nyt fund.

Sidst opdateret d. 12. april 2023
Forsiden og menuen på Arters feltapp

Sådan navigerer du rundt i Arters feltapp

Sidst opdateret d. 4. juli 2023
Indsend et nyt fund på Arter

Læs her, hvad du skal gøre, og hvilke oplysninger du skal bruge, når du vil oprette et nyt fund i Arter

Sidst opdateret d. 12. oktober 2022
Tilføj flere oplysninger til dit fund

Ved at tilføje flere oplysninger til dit fund, gør du det lettere for øvrige brugere og eksperter, at validere dit fund. Læs her hvad, hvor og hvordan du kan tilføje.

Sidst opdateret d. 16. juni 2023
Filtre, når du søger på Fund

Her finder du en oversigt over de forskellige filtre, du kan anvende, for at præcisere din søgning på Fund.

Sidst opdateret d. 28. august 2023
Indsend flere fund fra samme tur

Med 'Indsend tur' kan du hurtigt indsende flere fund fra samme dag og lokalitet.

Sidst opdateret d. 31. marts 2023
Sandsynlighedsvalidering

Sandsynlighedsvalidering af fund på Arter bygger på informationer om geografi, fænologi og genkendelighed.

Sidst opdateret d. 4. april 2023
Positionskilde

Du har tre valgmuligheder, når du vil angive et funds placering under oprettelse af fund

Sidst opdateret d. 4. april 2023
Filtre på Bestem art

Via 'Bestem art' kan du fremsøge fund, der mangler artsbestemmelse. Du kan både bruge hurtigsøgninger og forskellige avancerede filtre for at finde frem til de arter, du vil hjælpe med at bestemme.

Sidst opdateret d. 8. marts 2022
Citering af Arter

Se vores anbefalinger til citering af Arter.

Sidst opdateret d. 3. december 2021
166 nye danske arter af labouler - bizarre mikrosvampe på insekter

Et resultat af 300.000 insekter under lup

Sidst opdateret d. 12. april 2023
Aktiviteter - hvad og hvordan

Hvad er en aktivitet og hvordan opretter du den.

Sidst opdateret d. 2. februar 2023
Foreninger

Naturhistoriske foreninger kan få oprettet en foreningsside under 'Fællesskaber'.

Sidst opdateret d. 12. april 2023
Om Fællesskaber på Arter

Under 'Fællesskaber' kan du udforske og deltage i interessante aktiviteter og følge naturhistoriske foreninger.

Sidst opdateret d. 17. november 2021
Find frem til sommerfuglelarven

Et gratis bogværk på internettet giver dig et overblik over sommerfuglenes larver.

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Danske navne på myrer og galmyg. Og hvad så?

Så er der kommet nye danske navne på myrer og galmyg.

Sidst opdateret d. 29. juni 2021
Brombær (Rubus) danske arter

Nøgle til de danske brombær arter af Mikael Landt

Sidst opdateret d. 13. april 2023
Sådan øger du værdien af dit fund

Fund i Arter kan have høj eller lav værdi – vi vil helst have dem af høj værdi

Sidst opdateret d. 21. september 2023
Tag gode billeder - og få at vide, hvad du har fundet

Hvis du gerne vil have at vide, hvad du har fundet, forbedrer du chancerne ved at tage mange og gode billeder. På Arter har du mulighed for at uploade op til 5 billeder pr. fund.

Sidst opdateret d. 14. september 2023
Organisationen bag Arter

Her kan du læse om, hvordan organisationen bag Arter er bygget op.

Sidst opdateret d. 20. januar 2023
Hvorfor kan jeg ikke finde fund, jeg har indrapporteret i andre databaser?

Nogle brugere oplever, at de ikke kan genfinde fund, som de har indrapporteret i f.eks. iNaturalist.

Sidst opdateret d. 12. april 2023
Om Arters feltapp

Arter har udviklet en app til din mobiltelefon, som du kan bruge, når du er i felten. Læs her, hvilke systemkrav der stilles og hvor du kan downloade den.

Sidst opdateret d. 4. september 2023
Gode råd til dig, der er ny bruger på Arter

Er du ny på Arter, får du her nogle gode råd med på vejen om, hvordan du bruger Arter, og hvor du kan finde hjælp og vejledning til Arter.

Sidst opdateret d. 12. oktober 2022
Rapportør og Finder

I arter kan kan indtaste både Rapportør og Finder sammen med et fund, det er ofte den samme person. Men ikke altid

Sidst opdateret d. 24. august 2023
Sløring af fund

Når du lægger et fund på Arter, har du mulighed for at sløre fundet, så andre brugere ikke kan se fundets nøjagtige position. Læs her, hvordan du griber det an.

Sidst opdateret d. 20. april 2023
Kontakt projektgruppen bag Arter

Har du forslag til forbedringer - eller har du brug for at kontakte projektgruppen bag Arter af en anden grund, så læs videre her..

Sidst opdateret d. 14. september 2023
Find og se dine egne og andres fund

Der er flere indgange, hvis du vil se dine egne fund, se et funds unikke ID - eller du gerne vil fremsøge andre brugeres fund.

Sidst opdateret d. 25. september 2023
Datasæt: Hvor får Arter sine data fra?

Når du indsender et fund til Arter, er det vigtigt, at du ikke også registrerer fundet i en af de databaser, Arter udveksler data med. Læs her hvorfor.

Sidst opdateret d. 14. september 2023
Hvorfor kan jeg ikke se alle arter og fund, når jeg søger?

Nogle taxa er skjulte, når du søger på Arter, men du kan let selv styre, om du vil se alt.

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Formgrupper – derfor bruges de på Arter

Nogle gange ligner forskellige arter hinanden meget, uden at de er i nær familie med hinanden. Formgrupper samler disse arter sammen, så du eksempelvis kan rapportere et fund af en trøffel, et havpattedyr eller en rovfugl.

Sidst opdateret d. 11. december 2020
Sådan får planter, svampe og dyr deres navne

Alt får et videnskabeligt navn på latin, og mange organismer får også et dansk navn.

Sidst opdateret d. 1. september 2023
Der findes arter – men også slægter, ordener og taxa

Få en hurtig introduktion til taxonomi og lær, hvordan alle organismer er inddelt, så det er lettere at holde styr på dem.

Sidst opdateret d. 12. oktober 2022
Cookies på Arter

Her kan du læse om de forskellige former for cookies, der benyttes på Arter.

Sidst opdateret d. 13. juli 2023
Slet dine egne fund

Du har mulighed for at slette dine egne fund i op til 7 døgn efter, at du har indsendt dem. Herefter skal du kontakte Arters support

Sidst opdateret d. 14. juli 2023
Arters logo

Her kan du downloade Arters logo i forskellige udgaver.

Sidst opdateret d. 15. september 2023
Validering og valideringsstatus - værd at vide

Sådan bliver dine egne og andres fund valideret.

Sidst opdateret d. 17. april 2023
Om Arter

Arter samler viden om danske arter og gør disse data tilgængelige for forskere, naturforvaltere og alle naturinteresserede.

Sidst opdateret d. 21. september 2023
Regler og vilkår for brug af Arter

De juridiske retningslinjer, herunder regler for beskyttelse af persondata samt klagevejledning